Kūkākūkā o mea hoʻohana:Jose77

Page contents not supported in other languages.
Mai Wikipedia

Mahalo nui loa, e Jose 77![edit source]

Aloha mai kāua, e Jose 77!

Maika'i loa kāu hana ma ka 'ōlelo Hawai'i!

Ke a'o mai nei au i ka 'ōlelo Hawai'i a makemake e kākau i ka mo'olelo ma 'ane'i, akā pa'akikī nō, 'a'ole anei? He haumāna 'oe?

Laki maika'i iā 'oe!

na 'Analū

If you do decide to start making contributions, I would put off translating the system messages, since the terms are modern and technical. All of these terms should be approved by the Hawaiian Language Lexicon Committee before we use incorrect terms that may catch on among readers who don't know any better; as for the existing terms in the tabs above and the list on the left of this page, I cannot trust them. Also, all instances of T and R that a previous contributor, Tauleonui, entered here should be reverted to K and L; and all instances of "reo" being used for "language" in the Hawaiian language Wikipedia should be changed to 'ōlelo; it was as if he or she was trying to Tahitianize Hawaiian, something that is uncommon and found only among a small group of amateurs in the Hawaiian language. From the grammar, it seems that the aforementioned contributor had just finished his or her first year of Hawaiian, and that he or she had learned about the 'ua noun nei' and 'ua noun la' from somewhere else. For now, I can only say that the word "mea" above used for "article" should be changed to 'akikala or 'atikala, and Wikipetia should be changed back to Wikipedia.

Hawaiian Translations[edit source]

The vowels below are for you to use as needed. Also, being somewhat new to Wikipedia I'm not entirely sure but aren't you supposed to be an admin. to translate the interface? I thought there weren't any for the Hawaiian language version and I personally have much to learn before I even consider taking on a position as important as that. No matter, I've translated for you the list of words below although some translations may seem longer than their English counterparts. I will gladly serve as chief translator for any articles you or anyone else would like translated, hopefully the growth of the Hawaiian language Wikipedia will attract more speakers, other than myself, and non-speakers interested in the language. Aloha, --Tauleonui 23:50, 11 August 2006 (UTC)

 • ' Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū
 • Main Page = Ka papa kinohi
 • Community portal = Ka hui kaiaulu
 • Current events = Ka nū hou
 • Recent changes = Nā loli hou
 • Random page = He mea taulele
 • Help = Kōkua
 • Donations = E lūlū mai
 • What links here = He aha e loulou iho ai
 • Related changes = Nā loli hou 'ālike
 • User contributions = Ko nā mea kōkua
 • E-mail this user = Leka uila atu iā ia
 • Upload file = Ho'ohui i ka waihona
 • Special pages = Nā papa nui
 • Printable version = Ke 'ano hiki ke pa'i
 • Permanent link = Ka loulou pa'a
 • Cite this article = Ho'ōia kēia mea
 • In other languages = Ma nā leo 'ē a'e
 • Navigation = Ka papa huli mea
 • Search = Huli
 • Go = E huli
 • User page = Ka wahi a ka mea ho'ohana
 • Article = Mea
 • Discussion = Kūkahekahe
 • Edit = E ho'opololei
 • History = He aha i ho'ololi 'ia ai
 • Move = E ho'ololi i ka inoa
 • Move page = E ho'ololi
 • Move this page = E ho'ololi kēia
 • Reason = Ke kumu
 • Watch = E nānā pono
 • Delete = E kāpae
 • Protect = E ho'omalu
 • Summary = Hō'ulu'ulu mana'o
 • Save page = E mālama i ka mea
 • Show preview = E hō'ike i ka nāmua
 • Show changes = E hō'ike hou
 • This is a minor edit = He mea i ho'opololei iti 'ia
 • Watch this page = E nānā pono i kēia mea
 • My talk = Ka'u 'ōlelo
 • Preferences = Ka'u makemake
 • My watchlist = Ka'u papa nānā pono
 • My contributions = He aha ka'u i lūlū ai
 • Create account = E hana
 • Create an account = Lilo i mea ho'ohana
 • Username = Inoa mea ho'ohana
 • Password = Hua'ōlelo huna
 • Remember me = Ho'omana'o ia'u
 • E-mail password = Leka uila hua'ōlelo huna
 • Retype password = Hua'ōlelo huna hou
 • E-mail = Leka uila
 • Real name = Inoa maoli
 • Nickname = Inoa kapakapa
 • Language = Kou 'ōlelo
 • Log in = E komo
 • Log out = E ha'alele
 • January = Ianuali
 • February = Pepeluali
 • March = Malaki
 • April = 'Apelila
 • May = Mei
 • June = Iuna
 • July = Iulai
 • August = 'Aukake
 • September = Kepakemapa
 • October = 'Okatopa
 • November = Novemapa
 • December = Kekemapa
 • Sunday = Lāpule
 • Monday = Pō'akahi
 • Tuesday = Pō'alua
 • Wednesday = Pō'akolu
 • Thursday = Pō'ahā
 • Friday = Pō'alima
 • Saturday = Pō'aono

Hawaiian Translations[edit source]

Hello again Jose77, I will gladly translate for you these passages but first I must know if they were taken from the Bible, standard King James version, or if they are part of a different version of the Bible. I ask you this because the Bible was translated into Hawaiian in the late 1800s. If these passages came out of the standard King James version I'll find a Hawaiian language Bible and take the passages from there. Also, I'll need the book from which the passages come, the chapter and verse. Aloha,--Tauleonui 04:47, 12 August 2006 (UTC)

Passage Translations[edit source]

"The Holy Bible, consisting of the Old and New Testaments, is inspired by God, the only scriptural truth, and the standard for Christian living".

 • Ka Paipala Hemolele, maupa'a me ke Kauoha Kahiko a Hou, i ho'ūlu 'ia ai e ka Makua, ka palapala 'i'o wale nō, penei nō nā po'e Kalikiano e ola.

ĀāĒēĪīŌōŪū

"The sacrament of feet washing enables one to have a part with the Lord Jesus. It also serves as a constant reminder that one should have love, holiness, humility, forgiveness and service.

 • Me ke kakelema o ka hōloi wāwae 'ana, hiki ke noho pū me ka Haku. 'O ia he mea ho'omana'o pono e loa'a ke aloha, ka la'a, ka ha'aha'a, e kala, a e lawelawe atu i ke Akua.

"The Sabbath day is observed under the Lord's grace for the commemoration of God's creation and salvation and with the hope of eternal rest in the life to come".

 • 'O ka lā Sabate e mālama 'ia i ke aloha no ka Haku e ho'omana'o i ko ka Haku hana a ho'omalu 'ana mai iā mātou no ko mātou noho pū 'ana me ia(<Captial i) a mau loa i ke ola e hiki mai ana.

"The Holy Communion is the sacrament to commemorate the death of the Lord Jesus Christ. It enables us to partake of the flesh and blood of our Lord and to be in communion with Him so that we can have eternal life and be raised on the Last Day. The church believes that this sacrament should be held as often as possible. Only one unleavened bread and grape juice is used''.

 • 'O ka 'Aha'āina a ka Haku, 'o ia ke kakelema e ho'omana'o i ka hala 'ana o ka Lani Iesū Kristo. Hiki iā mātou ke 'ai a ho'ohui i te tōtō a me ka 'i'o hemolele o ko tātou Akua iā mātou, noho pū me ia(<Captial i), loa'a i ke ola pau 'ole a e kū a'e i ka Lā Hope Loa. Wahi a ka halepule, pono e hana i ke kakelema i nā manawa he nui. Ho'otahi perene hū'ole a wai hua'ai waina e ho'ohana 'ia.

"The True Jesus Church, established by our Lord Jesus Christ, through the Holy Spirit during the time of the "latter rain", is the restored true church of the Apostolic time".

 • 'O ka Ho'omana Iesū Maoli, i ho'okumu 'ia e ko tātou Akua, i ka 'Uhana Hemolele 'oiai ka manawa a ka ua hope a'e, 'o ia ka ho'omana 'oia'i'o nō o ka manawa 'Aposotolisika.

Passage translation from another Hawaiian speaker[edit source]

 • I like what Tauleonui is doing here because he must be the first person to do so much work on the Hawaiian language wiki. His interpretation sounds funny to me, though, so here is my own.

"The Holy Bible, consisting of the Old and New Testaments, is inspired by God, the only scriptural truth, and the standard for Christian living".

1. "‘O ka Paipala Hemolele me ka ‘ōkomo ‘ia o ka Palapala Kahiko a me ka Palapala Hou, [or: ‘O ka Paipala Hemolele maupa‘a i ka Palapala Kahiko a me ka Palapala Hou], ua ho‘oulu ‘ia e ke Akua Mana Loa, a ‘o ia ka palapala ‘oia‘i‘o ho‘okahi, nāna kākou e alaka‘i i ka nohona Kalikiano kūpono."

"The sacrament of feet washing enables one to have a part with the Lord Jesus. It also serves as a constant reminder that one should have love, holiness, humility, forgiveness and service."

2. "Me ke kakelema hōloi wāwae, hiki ai iā kākou ke nonoho pū me ka Haku Iesū. I mea ho‘i ia e ho‘omana‘o mau loa ai iā kākou he mea pono ke ho‘oikaika a loa‘a iā kākou ke aloha, ka hemolele, ke akahai, ke kalana a me ka pu‘uwai la‘ahia."

"The Sabbath day is observed under the Lord's grace for the commemoration of God's creation and salvation and with the hope of eternal rest in the life to come".

3. "He mālama ‘ia ka lā Sābati ma lalo o ka lokomaika‘i o ka Haku no ka ho‘omana‘o ‘ana i kā ke Akua hana a ho‘opakele ‘ana mai, a me ka mana‘olana no ka ho‘omaha mau loa o ke ola e hiki mai ana."

"The Holy Communion is the sacrament to commemorate the death of the Lord Jesus Christ. It enables us to partake of the flesh and blood of our Lord and to be in communion with Him so that we can have eternal life and be raised on the Last Day. The church believes that this sacrament should be held as often as possible. Only one unleavened bread and grape juice is used".

4. "‘O ka ‘Aha‘aina a Ka Haku ke kakelema no kākou e ho‘omana‘o ai i ka hala ‘ana o ka Haku Iesū Kristo. I mea ia e hiki ai iā kākou ke komo pū ma loko o ka ‘ai a inu ‘ana i ka ‘i‘o a me ke koko o ka Haku o kākou, a i mea nō ho‘i ia e hiki ai iā kākou ke komo pū ma ka ‘aha‘aina ‘ana me ia, i loa‘a ai iā kākou ke ola mau a ala a‘e ma ka Lā Hope Loa. Ke hilina‘i nei nō ka ‘ekalesia, e like me ka mea hiki, he pono e mālama pinepine ‘ia ua ‘aha‘aina nei. He ho‘okahi pelena hū ‘ole a he ho‘okahi wai hua‘ai waina wale iho nō ka mea kūpono ke ho‘ohana ‘ia."

"The True Jesus Church, established by our Lord Jesus Christ, through the Holy Spirit during the time of the "latter rain", is the restored true church of the Apostolic time"

5. "‘O ka ‘Ekalesia ‘Oia‘i‘o Maoli, i ho‘okumu ‘ia e ko kākou Haku Iesū Kristo, ma o ka ‘Uhane Hemolele i ka wā i ka “ua hope a‘e,” ‘o ia ka ‘ekalesia ‘oia‘i‘o i ho‘āla ‘ia o ka wā ‘Apokolo."

Hawaiian translation of new passages passages[edit source]

Thankyou so much for your passage translations! I am very very grateful.
I have one last request. Can you help me translate these last two passages into Hawaiian?

"Receiving the Holy Spirit is the guarantee of our inheritance in the Kingdom of Heaven".

"Water baptism is the sacrament for the remission of sins for regeneration. The church believes that baptism must take place in natural living water, such as the river, sea, or spring".

Thankyou --Jose77 21:48, 17 'Aukake 2006 (UTC)Reply[reply]


 • Here is the translation of your new passages:

"Receiving the Holy Spirit is the guarantee of our inheritance in the Kingdom of Heaven".

1. “ ‘O ka paulele i ka ‘Uhane Hemolele ka mea e pa‘a ai ko kākou ho‘oilina ma Ke Aupuni o ka Lani.”

"Water baptism is the sacrament for the remission of sins for regeneration. The church believes that baptism must take place in natural living water, such as the river, sea, or spring".

2. “ ‘O ka papekema wai ke kakelema no ka ho‘okala ‘ana i ko kākou mau hewa, i ola hou mai ai kākou. Ke mana‘o‘i‘o nei nō ka ‘ekalesia, he pono e hana ‘ia ka papekema ma loko o ka wai ola kūlohelohe, e like me ko ka muliwai, ko ke kai, a me ko ka pūnāwai.”

Hledám eet pro malé živnostníky?

2817

Your account will be renamed[edit source]

01:46, 18 Malaki 2015 (UTC)