Jump to content

Ka Hoʻomana Iesū ʻOiaʻiʻo

Mai Wikipedia

No ka ‘Ekalesia Iesū ʻOiaʻiʻo, he ‘ekalesia kū‘oko‘a nō ia i ho‘okumu ‘ia i ka makahiki 1917, ma Beijing, China. ‘O ke Kahuna Pule Yung-Ji Lin ka luna ho‘omalu i koho 'ia a e kū nei ma luna o ke TJC International Assembly. He 1.6 miliona hoahānau o ua ‘ekelasia nei ma ‘eono mau ‘āina puni ‘ole. He kawowo Pākē ia ‘ekelesia na ka māhele Pentecostal mai o ka ho‘omana Kalikiano, he māhele i puka mai i nā makahiki mua o ke kenekulia iwakālua. He hahai pū aku nō hō‘i ua ‘ekelasia nei i nā a‘o ho‘omana a ke Oneness Pentecostal. ‘O ka ‘Ekalesia Iesū ʻOia'iʻo nō kekahi kaiūwaʻlakiāma o nā Hale Pule Home Pākē ‘ōiwi ‘ekolu i kū ma mua o ka lilo ʻana o ka mana aupuni ma lalo o ka ‘ao‘ao paimana aupuni i ka makahiki 1949.

Ua kūkulu ‘ia ka hale pule Iesū ʻOia'iʻo maka mua o Hawai‘i nei i ka makahiki 1930 ma Honolulu, Hawai‘i.

Eia ma lalo iho nei nā manaʻo nui o ia hoʻomana:

Ka 'Uhane Hemolele[E ho'opololei | edit source]

«‘O ka paulele i ka ‘Uhane Hemolele ka mea e pa‘a ai ko kākou ho‘oilina ma Ke Aupuni o ka Lani. Ke mana‘o ‘i‘o nei ka ‘ekalesia, ‘o ka ‘ōlelo ‘ana aku ma nā alelo like ‘ole he nui, me ke kuluma mua ‘ole i ia mau alelo, ka hō‘ike no ua paulele lā.»

Ka Papekema[E ho'opololei | edit source]

“ ‘O ka papekema wai ke kakelema no ka ho‘okala ‘ana i ko kākou mau hewa, i ola hou mai ai kākou. Ke mana‘o‘i‘o nei nō ka ‘ekalesia, he pono e hana ‘ia ka papekema ma loko o ka wai ola kūlohelohe, e like me ko ka muliwai, ko ke kai, a me ko ka pūnāwai. ‘O ka papekike, i papekema mua ‘ē ‘ia ma loko o ka wai a ma lalo ho‘i o ka ‘Uhane Hemolele, ‘o ia ka mea nāna e mālama ka papekema ma ka inoa o ka Haku Iesū Kristō. A ‘o ka mea e papekema ‘ia ana, he pono e ho‘olu‘u pau loa ‘ia ‘o ia i ka wai me ke kimo po‘o a me ka huli ‘ia o kona maka i lalo.”


Ka Hōloi Wāwae[E ho'opololei | edit source]

"Me ke kakelema hōloi wāwae, hiki ai iā kākou ke nonoho pū me ka Haku Iesū. I mea ho‘i ia e ho‘omana‘o mau loa ai iā kākou he mea pono ke ho‘oikaika a loa‘a iā kākou ke aloha, ka hemolele, ke akahai, ke kalana a me ka naʻau ake lawelawe. ‘O ka po‘e pākahi a pau i papekema ‘ia ma ka wai, he pono e hōloi ‘ia ko lākou mau wāwae ma ka inoa o Iesū Kristo. Hiki ke hōloi ‘ia nā wāwae o ‘elua a ‘oi paha kānaka i ka manawa hoʻokahi ke mana‘o ‘ia he pono.”


Ka ‘Aha‘aina a Ka Haku[E ho'opololei | edit source]

"‘O ka ‘Aha‘aina a Ka Haku ke kakelema no kākou e ho‘omana‘o ai i ka hala ‘ana o ka Haku Iesū Kristo. I mea ia e hiki ai iā kākou ke komo pū ma loko o ka ‘ai a inu ‘ana i ka ‘i‘o a me ke koko o ka Haku o kākou, a i mea nō ho‘i ia e hiki ai iā kākou ke komo pū ma ka ‘aha‘aina ‘ana me ia, i loa‘a ai iā kākou ke ola mau a ala a‘e ma ka Lā Hope Loa. Ke hilina‘i nei nō ka ‘ekalesia, e like me ka mea hiki, he pono e mālama pinepine ‘ia ua ‘aha‘aina nei. He ho‘okahi pelena hū ‘ole a he ho‘okahi wai hua‘ai waina wale iho nō ka mea kūpono ke ho‘ohana ‘ia."

Ka Lā Sābati[E ho'opololei | edit source]

"‘O ka lā Sābati, ka hiku ho‘i o nā lā o ka hepekoma (ka po‘aono), he Lā Hemolele nō ia, i ho‘opōmaika‘i a ho‘ola‘a ‘ia e ke Akua. He mālama ‘ia ka lā Sābati ma lalo o ka lokomaika‘i o ka Haku no ka ho‘omana‘o ‘ana i kā ke Akua hana a ho‘opakele ‘ana mai, a me ka mana‘olana no ka ho‘omaha mau loa o ke ola e hiki mai ana. "

Iesū Kristo[E ho'opololei | edit source]

"No Iesū Kristo, ka Inoa i lilo i kanaka, ua make ihola ‘o ia ma ke ke‘a no ka ho‘opalekana ‘ana mai i ka po‘e lawe hala, a i ke kolu o ka lā, ‘o kona ola hou maila nō ia, a pi‘i a‘ela i ka lani. ‘O ia wale nō ka palekana o kānaka, ka haku o ka lani a me ka honua, a ‘o ke Akua ‘Oia‘i‘o ho‘okahi.”

Ka Paipala Hemolele[E ho'opololei | edit source]

"‘O ka Paipala Hemolele me ka ‘ōkomo ‘ia o ke Kauoha Kahiko a me ke Kauoha Hou, ua ho‘oulu ‘ia e ke Akua, a ‘o ia ka palapala ‘oia‘i‘o ho‘okahi, nāna kākou e alaka‘i i ka nohona Kalikiano kūpono."

Ke ola mau loa[E ho'opololei | edit source]

"He hā‘awai ‘ia mai ka palekana me ka lokomaika‘i o ke Akua ma o ka paulele. Pono nā mea paulele i ke Akua ke kauka'i i ka 'Uhane Hemolele i mea e uhaiāholo ai i ka hemolele, e mālama ai i ke Akua, a e aloha aku ai i kānaka."

Ka ‘Ekalesia Iesū ‘Oia‘i‘o[E ho'opololei | edit source]

"‘O ka ‘Ekalesia Iesū ‘Oia‘i‘o, i ho‘okumu ‘ia e ko kākou Haku Iesū Kristo, ma o ka ‘Uhane Hemolele i ka wā i ka “ua hope a‘e,” ‘o ia ka ‘ekalesia ‘oia‘i‘o i ho‘āla ‘ia o ka wā ‘Apokolo."

Ka lā hope loa[E ho'opololei | edit source]

"E hekau mai ana ka lua o ka hiki ‘ana mai a ka Haku ma ka Lā Hope Loa, iā ia e iho mai ai mai ka lani mai e ho‘okolokolo i ko ka honua a pau: ‘o ka po‘e ho‘opono ke ola a mau loa aku, a ‘o ka po‘e ‘ino ke ho‘āhewa ‘ia i nā kau a kau.”