Kahua o nā hōkū

Mai Wikipedia

Maupa‘a ke kahua o nā hōkū i nā hōkū hele ʻewalu: Ukaliali‘i, Hōkūloa, Honua, Hōkū‘ula, Ka‘āwela, Makulu, Hele‘ekela, a me Nepekune.

Ke kahua o nā hōkū.