Nā ha‘awina o kēia mea ho‘ohana

Lele iā: kelena, huli
Huli no nā haʻawina