Nā mo‘olelo apau loa

Lele iā: kelena, huli
Nā ‘ao‘ao loa apau
 
Nā ‘ao‘ao loa apau | Mea aʻe (Bretocino)